Insekter kan bli ett miljömässigt hållbart proteintillskott för både människor och djur. Men det är inte självklart att matinsektsindustrin blir bra för miljön. I dag finns stora kunskapsluckor om allt från vilka arter som är lämpliga att föda upp till etiska aspekter på massuppfödning. Det skriver forskare från SLU i en debattartikel i den vetenskapliga tidskriften Trends in Ecology and Evolution. De anser att det är viktigt att täppa till dessa luckor innan produktionen tar fart på allvar.

Läs hela nyheten här