Utevistelsers betydelse för hälsan har uppmärksammats under coronapandemin. Men vilken typ av skog är viktigast för hälsan? Och vad händer med människan, fysiskt och psykiskt, när hon vistas i skogsmiljöer? Under våren bjuder SLU in till tio inspirationsföreläsningar på detta tema. Vid premiären, 26/1, avhandlas den tätortsnära skogens betydelse för hälsan samt Islands första rekreationsskog, Heidmörk.

Läs hela nyheten här