Jordarten kan variera högst betydligt på en åker. När jordarten ändras bör du anpassa till exempel mängden utsäde till de skiftande förhållandena. I webbtjänsten markdata.se får du tillgång till åkermarkskartan som ger dig den nödvändiga informationen om jordarten.

Läs hela nyheten här