Antalet internationella studenter som söker något av de internationella mastersprogrammen vid SLU har ökat med 25 procent jämfört med 2019. Det visar siffror från SLU:s internationella ansökningsomgång. Internationella förstahandssökanden, det vill säga studenter som söker till någon av SLU:s engelskspråkiga masterutbildningar som sitt första val, har ökat med hela 30 procent jämfört med 2019.

Läs hela nyheten här