Den internationella naturvårdsunionen IUCN firar 70 år i år, och uppmärksammar jubileet den 22 maj på biologiska mångfaldens dag. Två organisationer under SLU är med i firandet på Ulriksdals slott – ArtDatabanken och Centrum för biologisk mångfald.

Läs hela nyheten här