Den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult är ett allvarligt hot mot våra inhemska arter. Den reproducerar sig snabbt och konkurrerar ut andra arter. Nu ska forskare vid SLU ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.

Läs hela nyheten här