Hur Sverige har lyckats engagera medborgare i arbetet med naturvård och vilka erfarenheter som finns av att jobba med ekosystemtjänster i planering och beslutsfattande. Det är två ämnen som SLU presenterar på internationella naturvårdsunionens (IUCN) världskongress som pågår 1–10 september.

Läs hela nyheten här