Växter behöver åtminstone 16 näringsämnen men i många studier mäts bara kväve eftersom det anses avspegla växters näringsstatus väl. Men det har egentligen aldrig testats systematiskt hur väl variationen i kvävekoncentration representerar variationen i andra näringsämnen. Nu visar en ny studie från SLU att vi med gott samvete kan fortsätta mäta kväve som en indikator på växters näringsstatus.

Läs hela nyheten här