Fakulteten för skogsvetenskap har, tillsammans med företag, myndigheter och andra organisationer i Skogsriket Västerbotten, formulerat och undertecknat en avsiktsförklaring för en jämställd skogssektor.

Läs hela nyheten här