Universitetsadjunkt Jan Larsson, SLU, tilldelas Rektor Mårten Carlssons pris 2018, som erkänsla för att han vigt sin yrkeskarriär åt SLU och de gröna näringarna, och har brunnit för att samverka och knyta olika aktörer närmare varandra. Priset på 50 000 kr kommer att överlämnas i samband med SLU:s promotionshögtid den 6 oktober.

Läs hela nyheten här