Antibiotikaresistens och interaktionen mellan människa och djur står i fokus för SIGHT Award 2018, som tilldelas docent Johanna Lindahl. Priset och 100 000 kronor får hon av Swedish Institute for Global Health Transformation, ett institut inom Kungl. Vetenskapsakademien. Johanna Lindahl arbetar med veterinär epidemiologi vid International Livestock Research Institute i Kenya, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

Läs hela nyheten här