Den farliga växthusgasen lustgas bildas huvudsakligen av mikrober i lantbrukets jordar. Samtidigt är vissa av dessa mikrober de enda kända nedbrytarna av denna gas. Men vad är det som avgör hur mycket lustgas en jord avger? Vilken roll spelar grödan? Det har undersökts i en ny studie från SLU, som avslöjar att typen av jord är den viktigaste faktorn för produktionen.

Läs hela nyheten här