Bekämpningsmedel från jordbruksmark kan påverka olika vattenorganismer negativt. I en ny doktorsavhandling har Maria Sandin undersökt vilka markegenskaper som avgör hur stor förlusten av bekämpningsmedel kan komma att bli. Hon fann att avrinning från lerjordar bidrog mer till bekämpningsmedelsförluster än andra jordtyper.

Läs hela nyheten här