Många av jordens torrmarker finns i fattiga, svårtillgängliga och dåligt karterade områden. När FAO använde Google Earth för att kartlägga trädförekomsten i torrområden hittades ”ny skog” motsvarande ytan av Amazonas. Bättre kunskaper om träd och skog kan ha stor betydelse för dessa ofta bortglömda områden, som kan påverkas starkt av ett förändrat klimat och ett ökat befolkningstryck, säger Lars Laestadius från SLU, som har medverkat i studien. Resultaten har just publicerats i tidskriften Science.

Läs hela nyheten här