Runt om i landet finns hobbyodlare som med stor möda försöker få fram fina och goda jordgubbar. En forskargrupp från SLU vill ta vara på detta engagemang och lanserar nu en webbaserad jordgubbs-app där odlarna kan identifiera och rapportera in värdefulla observationer av arter som finns på eller i närheten av jordgubbsplantorna. Målet med denna medborgarforskning är att ta fram bättre odlingsråd för svenska trädgårdar, bl.a. när det gäller skadegörare.

Läs hela nyheten här