En aktuell rapport framtagen av SLU på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, bidrar med ny kunskap om hur kalkningsinsatser bör utformas i framtiden. Analysen visar att hälften av de vattendrag som kalkas i dag inte längre är försurade.

Läs hela nyheten här