När kålväxter skördas rensas tusentals ton restprodukter i form av stockar, blad och frånsorterade produkter bort. Nyligen startade ett forskningsprojekt ”Använd hela växten”, finansierat av Tillväxt Trädgård, där man ska undersöka om det går att ta fram nya processade produkter från resterna av dessa kålväxter.

Läs hela nyheten här