Avsättningar av gammal skog i olika former av reservat är en av de vanligaste metoderna för att säkra överlevnaden för skogens biologiska mångfald. Men är enbart reservat med gammal skog det mest kostnadseffektiva sättet att bedriva naturvård i skogen? Ett innovativt tvärvetenskapligt projekt inom Future Forests tog sig an frågan.

Läs hela nyheten här