Gäddan är en viktig rovfisk i sjöar och kustvatten och har stor betydelse för ekosystemens funktion. Trots det är gäddan eftersatt i miljöövervakningen, delvis på grund av att den är svårfångad med traditionella övervakningsmetoder. Ett nytt forskningsprojekt vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU – ePIKE – ska nu utveckla och utvärdera hur och om eDNA kan användas för skonsam övervakning av gäddbestånd i Sverige.

Läs hela nyheten här