Stargardts sjukdom och Bardet-Biedls syndrom är exempel på obotliga ärftliga sjukdomar som drabbar näthinnans celler och leder till synnedsättning eller blindhet hos människor. I en ny doktorsavhandling visar Suvi Mäkeläinen att dessa sjukdomar också drabbar hundar av raserna labrador och golden retriever. Resultaten kan leda till bättre hälsa hos hundar, men också till utveckling av nya behandlingar för både hundar och människor.

Läs hela nyheten här