SLU:s styrelse har beslutat att föreslå regeringen att anställa professor Karin Holmgren som vikarierande rektor för SLU från och med den 1 januari 2019 tills vidare, dock längst till dess att en ny rektor tillträder sin anställning. Karin Holmgren är för närvarande prorektor, det vill säga rektors ställföreträdande.

Läs hela nyheten här