I dagarna tre har agronomer med programstart 1956 haft återträff i Uppsala och SLU Ultuna med rundvandring på campus, föreläsningar, festmiddag och kryssning på Fyrisån. SLU Alumn fick en pratstund med Bengt Eriksson och Folke Vestervall, som ser tillbaka på sin tid här på Ultuna.

Läs hela nyheten här