Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger bidrag till forskningsprojekt som ska kartlägga de nyckelgener som styr träds tillväxt och miljöanpassning samt att undersöka vad som styr när växter blommar och hur tillväxt och produktivitet kan påverkas av klimatförändringar.

Läs hela nyheten här