Svenska nationalkommittén för geofysik har beslutat att ge 2017 års Rossbypris till Kevin Bishop för ett ”framstående och gränsöverskridande arbete och engagemang för en hållbar användning av naturresurser”. Bishop är vicerektor vid SLU med ansvar för fortlöpande miljöanalys och professor vid institutionen för vatten och miljö.

Läs hela nyheten här