En kris som orsakas av t.ex. långvarig torka, översvämning, skogsbrand eller storm kan sätta stor press på det svenska lantbruket. En arbetsgrupp med forskare från bl.a. SLU, SVA och Jordbruksverket har fått medel för att kartlägga sårbarheter inom produktionen av animaliska livsmedel och jobba med kris- och klimatanpassning av svensk animalieproduktion.

Läs hela nyheten här