”Det är inte rimligt att ignorera den stora mängd utsläpp av växthusgaser som svenskars konsumtion ger upphov till utanför landets gränser. Nu mer än någonsin krävs kraftfull politik för att sätta gränser för konsumtionens klimatpåverkan.”

Läs hela nyheten här