När nyhetsorganisationen Reuters rankar de tusen mest inflytelserika klimatforskarna på sin Reuters Hot List hittar vi bland klimatkändisar som James Hansen och Michael E. Mann en forskare från SLU. Hjalmar Laudon, professor i skogsmarkens biogeokemi, tar placeringen med ett skratt.

Läs hela nyheten här