Skogens Dag hölls nyligen på Grand Hôtel i Stockholm i närvaro av landets skogsintresserade kung Carl XVI Gustaf. Under dagen behandlades skogens utmaningar såväl som dess möjligheter. Skogens råvaror kan användas till en mängd högteknologiska produkter. Samtidigt är kraven på skogen många.

Läs hela nyheten här