Konsumtionen av livsmedel svarar för cirka 20 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. En klimatskatt på livsmedel har därför föreslagits som en åtgärd för att minska utsläppen. Skatten blir då relativt hög på livsmedel som orsakar höga utsläpp, såsom nötkött. Effekten på utsläppen av växthusgaser bestäms dock av hur konsumenterna reagerar på en sådan skatt.

Läs hela nyheten här