Antibiotika som ges till kor kan påverka ekosystemet långt utanför det behandlade djuret, enligt en internationell studie ledd av Tomas Roslin från SLU. När forskarna undersökte komockor från kor som behandlats med tetracyklin, ett bredverkande antibiotikum, fann de att tarmfloran hos dyngbaggar som lever i sådana komockor var annorlunda. Dessutom fann forskarna att de behandlade kornas komockor släppte ut nästan dubbelt så mycket av växthusgasen metan.

Läs hela nyheten här