Växtförädling är ett ständigt pågående arbete. För att säkra en framtida tillgång på växtsorter som passar svenska odlingsförhållanden ska det nu inrättas ett kompetenscentrum för växtförädling vid SLU. Centrumet ska enligt regeringens budgetproposition byggas upp fram till 2020, och sedan permanentas.

Läs hela nyheten här