Salme Timmusk från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på SLU sammankallande panelen ”Mat- och vattensäkerhet genom lönsamma affärsmodeller”, en utvecklingskonferens på Stockholms universitet som ägde rum 22-24 augusti.

Läs hela nyheten här