Forskningen vid SLU håller mycket hög internationell vetenskaplig standard, och bedömdes i flera fall som världsledande. Flertalet forskargrupper fick även högsta betyg när det gäller att kommunicera sina forskningsresultat och att åstadkomma samhällsnytta. Det framgår av utvärderingen Kvalitet och nytta 2018, som nu publicerats.

Läs hela nyheten här