En ökad användning av konstbevattning i Afrika söder om Sahara har gynnat myggarten Anopheles arabiensis – en viktig malariaspridare – och bäst förutsättningar har den i risodlingar. En forskargrupp ledd från SLU visar nu att risdoft lockar honor, och får dem att lägga ägg. Forskarna har även framställt en syntetisk doftblandning som utlöser samma beteenden. Förhoppningen är att denna kunskap ska kunna utnyttjas i bekämpningssammanhang.

Läs hela nyheten här