Konstgödsel i lantbruket ger hälften av världens befolkning mat för dagen, men gynnar samtidigt bakterier som producerar kraftfulla växthusgaser. En ny avhandling från SLU visar att kol-kväve-halten i jorden har stor betydelse för denna effekt. Denna halt kan påverkas med bland annat vallodling.

Läs hela nyheten här