SLU Riksskogstaxeringen har levererat fel underlag till Sveriges Radio om föryngringsavverkad areal naturtypsklassad skog. Uppgifterna avsåg den areal som avverkas under en femårsperiod, inte vad som årligen avverkas.

Läs hela nyheten här