Mjölkprover som automatiskt har samlats in och analyserats på halter av könshormonet progesteron har för första gången testats som urvalsfaktor i avel för förbättrad fruktsamhet hos mjölkkor, och arvbarheten tycks vara högre än i dagens fruktsamhetsmått. Hormonanalyser, i kombination med DNA-tester och klassiska mått, ger stora möjligheter att förbättra det framtida avelsurvalet. Detta visar Amabel Tenghe i en avhandling från SLU och Wageningens universitet i Nederländerna.

Läs hela nyheten här