Forskare vid SLU har för första gången lyckats applicera en genteknik utvecklad på jästsvampar på växter. Detta öppnar dörren för kraftfulla verktyg för att bland annat snabbt studera hela nätverk av gener involverade i växtspecifika processer som fotosyntes, utveckling och symbioser med andra organismer.

Läs hela nyheten här