I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 7 maj kommenterar en rad forskare den rapport som nyss släppts av FN:s panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES. Där beskrivs tillståndet för biodiversitet på sina håll som mycket allvarligt. Genomgripande förändringar behövs, menar forskarna i debattartikeln.

Läs hela nyheten här