Lagring av koldioxid har seglat upp som ett miljövänligt alternativ i klimatdebatten. Men koldioxidlagring riskerar att bli såväl dyrt som kontraproduktivt när en verksamhet ingår i systemet med utsläppsrätter.

Läs hela nyheten här