Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har utsett 2019 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Ett antal SLU:are belönas. Priser och belöningar delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari 2019 i Stockholms Stadshus.

Läs hela nyheten här