Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har utsett 2020 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Ett antal SLU:are belönas. Priser och belöningar delas ut vid högtidssammankomsten den 28 januari 2020 i Stockholms stadshus. KSLA har också valt in sju SLU:are som nya ledamöter.

Läs hela nyheten här