Forskare vid SLU, Karolinska Institutet och Animal Health Trust, Newmarket, Storbritannien (AHT) har under lång tid arbetat med att utveckla ett vaccin mot hästsjukdomen kvarka. Genom att analysera arvsmassan hos bakterien som orsakar kvarka har forskarna identifierat olika bakterieproteiner vilka skulle kunna vara lämpliga komponenter i ett vaccin. Dessa proteiner har sedan via olika genfusioner producerats, testats och visat sig ge ett bra skydd mot kvarka. Den nu publicerade artikeln i tidskriften Vaccine är ett led i rapporteringen av den pågående vaccinutvecklingen.

Läs hela nyheten här