Skogen spelar en viktig roll för övergången till ett biobaserat samhälle för länderna runt Barents hav. Men hur ska det gå till? På en tredagarskonferens 15-17 oktober i Umeå samlas länderna i Barentsregionen för att samverka och lära av varandra hur skogen ska tas tillvara i framtiden och vad som ska prioriteras.

Läs hela nyheten här