I en ny rapport från SLU, ”Sveriges förändrade lantbruk: lantbrukarnas egna röster om förändringar sedan 1990-talet och strategier inför framtiden”, redovisas en intervjustudie med 40 lantbrukare från tre väldigt olika svenska jordbruksregioner. Nu bjuder författarna in till ett diskussionsmöte kring rapporten och kring lantbrukets förutsättningar i Sverige i framtiden. Mötet sker via ZOOM den 29 maj kl 14–15.

Läs hela nyheten här