Under den gångna veckan har Sveriges bristande livsmedelsberedskap fått stort utrymme i media. Diskussionen har tagit avstamp i en SLU-rapport om hur Sveriges livsmedelsförsörjning skulle drabbas av en avspärrning. Genom djupintervjuer har författarna bland annat tagit reda på hur länge Sverige skulle kunna upprätthålla matproduktionen om det blev krig i dag.

Läs hela nyheten här