SLU skrev den 12 juni på en överenskommelse om ett fördjupat regionalt samarbete med Uppsala universitet, Örebro universitet, Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Genom överenskommelsen kommer det att finnas bättre förutsättningar att hitta gemensamma lösningar och samverkansvinster.

Läs hela nyheten här