Lärosätena i Sydsverige, däribland SLU, lanserar idag officiellt sitt gemensamma Brysselkontor genom ett policyseminarium i EU:s huvudstad. På plats är rektorer och vicerektorer från de sex lärosätena samt ett stort antal EU-aktörer. SLU representeras av vicerektor Ylva Hillbur och Karl Jäghagen från Grants Office.

Läs hela nyheten här