Professor emeritus vid SLU Lars Kardell har utnämnts till hedersdoktor vid GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan. Han håller sin hedersdoktorsföreläsning den 4 maj. Hans mångåriga gärning vid SLU har kretsat kring miljöanpassat skogsbruk, tätortsnära skogar och hur man ska sköta dessa.

Läs hela nyheten här