SLU-forskaren Göran Thor har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i 8:storleken i serafimerordens band för framstående insatser inom botanisk forskning och naturvård. Bland de andra som får ta emot en medalj i år finns professor Johan Rockström, regissören Susanne Osten och före detta generaldirektören Maria Norrfalk.

Läs hela nyheten här